15.04.2019, 11:32

Fəlsəfə İnstitutunun əməkdaşı Habil Həmidovun ABŞ-da beynəlxalq indeksli jurnalda məqaləsi nəşr olunub


Fəlsəfə İnstitutunun əməkdaşı Habil Həmidovun ABŞ-da beynəlxalq indeksli jurnalda məqaləsi nəşr olunub AMEA Fəlsəfə İnstitutunun “Müasir Siyasətin Fəlsəfəsi” şöbəsinin aparıcı elmi işçşisi, fəlsəfə doktoru Habil Həmidovun ABŞ da Beynəlxalq indeksli “American Journal of Humanities and Social Sciences Research(AJHSSR)” jurnalda “Tərbiyə və Təhsil: Sosial, Siyasi, Fəlsəfi təhlil” mövzusunda məqaləsi nəşr olunmuşdur. Məqalədə, tərbiyə və təhsilin sosial-fəlsəfi mahiyyəti, həmin prosesdə siyasi manevrlərin əhəmiyyəti, milli və beynəlmiləl tərbiyənin vəhdətdə götürülərək onun bəşəri səviyyəyə qaldırılması yolları, insanlar və cəmiyyət üçün həyati əvəzolunmaz bir nemət kimi zərurətdən yarandığı nəzəriyyə ilə təcrübə müstəvisində tədqiq olunaraq real faktlara əsasən təhlil olunur. Sadalanan faktlara əsasən müəllifə Sertifikat təqdim olunmuşdur.

American-Journal-of-Humanities-and-Social-Sciences-ResearchAJHSSR-.pdf.pdf [345,97 Kb] (Yüklənib: 10)