03.04.2019, 21:55

"İslam mədəniyyətində tolerantlıq və onun bəşər mədəniyyətinin inkişafında rolu" konfransı keçirilib