29.11.2018, 10:31

Fəlsəfə İnstitutunun Qadınlar şurasının fəalları sertifikatla təltif olunmuşlar


23 noyabr 2018-ci il tarixində AMEA Fəlsəfə İnstitutunun Qadınlar şurasının fəalları: f.ü.f.d. dosent İradə Zərqanayeva “Genderin ideoloji funksiysı və cəmiyyətdəki sosial-psixoloji təsirləri”, f.ü.f.d. dosent Mətanət Şəkixanova “Türk qadını kimliyimizi şərtləndirən persona kimi” mövzularında məruzələr ilə Azərbaycan Universitetində keçirilən “Gender problemi və müasir Azərbaycan” II respublika elmi konfransında iştirak etmiş və sertifikatla təltif olunmuşlar.
Fəlsəfə İnstitutunun Qadınlar şurasının fəalları sertifikatla təltif olunmuşlarFəlsəfə İnstitutunun Qadınlar şurasının fəalları sertifikatla təltif olunmuşlar