09.09.2022, 06:20

Professor Sakit Hüseynovun məqaləsi Beynəlxalq konfransın materiallarında nəşr olunub


Professor Sakit Hüseynovun məqaləsi Beynəlxalq konfransın materiallarında nəşr olunub2022-ci ilin 4-5 aprel tarixində Qazaxstan Respublikasının Almata şəhərində “Əl-Fərabi və Türk xalqlarının mənəvi ənənələri” mövzusunda Beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu “Davamlı inkişafın fəlsəfəsi və sosiologiyası” şöbəsinin müdiri f.e.d., professor Sakit Hüseynovun “Multikultural dialoq davamlı inkiafın əsası kimi” mövzusunda elmi məqaləsi Beynəlxalq konfransın materiallarında nəşr olunmuşdur.