13.06.2022, 14:17

“Müasir fəlsəfədə elitar və kütləvi mədəniyyətlər problemi: müqayisəli təhlil” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçirələcəkdir


“Müasir fəlsəfədə elitar və kütləvi mədəniyyətlər problemi: müqayisəli təhlil” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçirələcəkdir30 iyun 2022-ci il tarixində Məhsəti Sabir qızı Cəfərovanın “Müasir fəlsəfədə elitar və kütləvi mədəniyyətlər problemi: müqayisəli təhlil” mövzusunda 7207.01-Sosial fəlsəfə ixtisasında təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçirələcəkdir.