13.05.2022, 15:27

Respublika gününə həsr olunmuş təqdimat keçiriləcək


Respublika gününə həsr olunmuş təqdimat keçiriləcək25 may 2022-ci il tarixində saat 11:00-da Respublika gününə həsr olunmuş АМЕА Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun xarici elmi mərkəzləri və Universitetləri ilə birgə çap olunan kitablarının təqdimatı keçiriləcəkdir.
Ünvan: АМЕА Mərkəzi Elmi Kitabxana