20.04.2022, 13:14

“Cəmiyyətin siyasi həyatında dəyərlərin rolu” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçirələcəkdir


“Cəmiyyətin siyasi həyatında dəyərlərin rolu” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçirələcəkdir26 may 2022-ci il tarixində 11.00-da Kamran Rövşən oğlu Vəlizadənin fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Cəmiyyətin siyasi həyatında dəyərlərin rolu” (ixtisas: 7207.01-sosial fəlsəfə) ixtisasında müdafiəsi keçirələcəkdir.