20.04.2022, 13:12

“Fəlsəfi təfəkkürün strukturunda bədiiliyin yeri və rolu” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçirələcəkdir


“Fəlsəfi təfəkkürün strukturunda bədiiliyin yeri və rolu” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçirələcəkdir19 may 2022-ci il tarixində saat 11.00-da Əliyeva Sədaqət Məmmədhüseyn qızının “Fəlsəfi təfəkkürün strukturunda bədiiliyin yeri və rolu” mövzusunda “7201.01 – Bilik fəlsəfəsi” ixtisasında fəlsəfə elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçirələcəkdir