20.04.2022, 12:43

İqtisadiyyatın fəlsəfəsi:tarix və müasirlik