05.01.2022, 10:52

Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun alimlərinin məqalələri beynəlxalq topluda nəşr olunub


Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun alimlərinin məqalələri beynəlxalq topluda nəşr olunubAMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun, Bolqarıstan və Serbiya Elmlər Akademiyalarının birgə nəşri olan “Təhsil haqqında düşüncələr və biliklərin rəqəmsal tranformasiyası” (REFLECTIONS ON EDUCATION AND THE DIGITAL TRANSFORMATION OF KNOWLEDGE) adlı məqalələr toplusu nəşr olunub. Topluda AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun alimləri f.e.d., professor İlham Məmmədzadənin “Süni intellekt və fəlsəfi problemlərə yeni yanaşma” (“ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND UPDATE OF SOME PHILOSOPHICAL PROBLEMS”) və f.ü.f.d., dosent Sevinc Həsənovanın “Etika, mədəniyyət və suni intellekt problemleri” (“PROBLEMS OF ETHİCS, CULTURE AND ARTİFİCİAL INTELLİGENCE”) məqalələri yer alıb.
Zbornik-BAS-i-CESNA-B-slika.pdf [3,43 Mb] (Yüklənib: 7)