08.07.2021, 09:00

“SÜNİ İNTELLEKT, QEYRİ-SƏLİS MƏNTİQ VƏ FƏLSƏFƏ” elektron almanaxı